Plantbeschikbaar water bij straatbomen

Bomen in stedelijk milieu vormen een cruciale bouwsteen in klimaatadaptieve steden voor de buffering van hemelwater. Zowel de bodemkwaliteit- als kwantiteit is hierbij cruciaal om een antwoord te bieden aan plantenstress bij langdurige droogtes. 

VIVES onderzoekt het belang van plantbeschikbaar water van de groeiplaatsen van straatbomen in verharding. Hiertoe wordt bodemvochtbeschikbaarheid in kaart gebracht via het opstellen van de waterretentiecurve (pF-curves) voor 80 boomspiegels. 

De pF-curve geeft de energieverhouding in het water van de poriën in de bodem weer. De samenhang tussen de zuigspanning en de vochtigheid van de bodem is karakteristiek voor de poriëngrootteverdeling en ook voor het wateropnemend vermogen van de bodem.

Deel dit artikel.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn