slimme bomenkaart

Het Urban Forestry Lab van Hogeschool VIVES en EUROSENSE voeren, in samenspraak met stad Kortrijk, het project ‘opmaak slimme bomenkaart’ uit. Hierin worden bomen in de stad Kortrijk in kaart gebracht.

De slimme bomenkaart moet het aantal bomen en de soorten bomen in Vlaanderen in kaart brengen aan de hand van luchtfoto’s. Via artificiële intelligentie zal een tool automatisch de bomen herkennen. Vrijwilligers kunnen tijdens een wandeling nagaan of de app daadwerkelijk de juiste bomen heeft herkend. Op basis van hun feedback zal de app nauwkeuriger kunnen inventariseren.

De data kan worden gebruikt door beleidsmakers. Lokale beleidsmakers moeten het draagvlak van de burger voor bomen verhogen. Het is daarom cruciaal om de bevolking te informeren en te laten participeren in hun gemeentelijk bomenbeleid. Het belang van bomen concretiseren is hierbij essentieel. Zo heeft New York grotendeels hun bomenareaal geïnventariseerd via een citizen science project (NYC, 2017 https://tree-map.nycgovparks.org/tree-map). Dit resulteert in de NYC Street Map Heel belangrijk is dat we niet enkele kijken naar de publieke bomen maar ook de private. Dit zorgt voor extra motivatie van de burger om zorg te dragen voor hun bomen.

Voor de vrijwilligers wordt een gratis opleidings-/infomoment voorzien. Zo krijgen ze voldoende kennis om de data correct en wetenschappelijk onderbouwd te kunnen verzamelen. Bovendien kunnen ze ook een aantal leuke cadeaus verdienen (nestkasten, mezenbollen) door bomen in kaart te brengen.

De eerste stap is de organisatie van een infomoment om burgers te vinden die willen meewerken aan het project. De infoavond gaat door op 14 juni, van 19u tot 21u in Vives Kortrijk (the cube). Tijdens deze info avond geven we meer uitleg over hoe je kan meewerken aan dit project.

Inschrijven kan via deze link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTD8W2wUrcyVvVy0nvf42Bvwkg4xhiz31YE1LnmU05BIxIzw/viewform?usp=sf_link