about

Bomen zijn werkkrachten voor de stad die zorgen voor een gezonde leefomgeving.

VISIE

De verstedelijking wint zowel – in het binnen als buitenland – steeds meer aan kracht. Nu leeft al meer dan de helft van de wereldbevolking in urbane gebieden. Hierdoor komt de kwaliteit van de leefomgeving van de stad en van de inwoners onder druk te staan. Een kwalitatieve leefomgeving en een goed functionerende stad vormen de basis van een leefbare stad.

Bomen in de stad vormen een belangrijke schakel in de kwaliteit van de stedelijke omgeving. Het netwerk van bomen resulteert in het stedelijke bos en fungeert als een ecosysteem met diensten. Een goed werkend ecosysteem bestaat uit natuurlijke processen die een dynamisch evenwicht vormen. Zij zorgen voor veerkracht, stabiliteit en een toegevoegde meerwaarde aan de stad.

MISSIE

Het Urban Forestry Lab wil meewerken aan oplossingen om het stedelijke bos optimaal te laten functioneren en beheren. We zien bomen als ecosysteemingenieurs die we slim moeten inzetten en maximaal moeten laten renderen. We focussen zowel op het bovengrondse (kroon) als het ondergrondse (bodem) ecosysteem door de natuurlijke processen van beide systemen te optimaliseren.

Het UFL, ingebed in de hogeschool VIVES, richt zich op:
het beheer van het stedelijke bos;
het beleid van het stedelijke bos;
het belang van het stedelijke bos aantonen;

MEET THE LAB

We zijn een multidisciplinaire onderzoeksgroep, gespecialiseerd in het implementeren van wetenschappelijke kennis naar praktische tools naar het werkveld. We zorgen dat we duurzaam én functioneel omgaan met het stedelijke bos.

Dr. lr. Dieter Anseeuw

onderzoeker en medeoprichter

specialisatie: stedelijk bodembeheer en stadsecologie

dieter.anseeuw@vives.be

lr. Bregt Roobroeck

onderzoeker en medeoprichter

specialisatie stedelijk bosbeheer & coördinator opleiding Tree Manager

bregt.roobroeck@vives.be

lr. Kaat Vanhegen

projectmedewerker

specialisatie:
stedelijk bodembeheer

kaat.vanhegen@vives.be

Wim Peeters

projectmedewerker

specialisatie: VETcert

willem.peeters@vives.be

Ben Bergen

projectmedewerker

specialisatie: boomexpert

ben.bergen@vives.be

Evert Vanneste

public relations

public relations

evert.vanneste@vives.be