bachelor groenmanagment

In onze opleiding ‘bachelor in de Agro- en biotechnologie: afstudeerrichting groenmanagement’ staan we uitgebreid stil bij het stedelijk bosbeheer. Via de cluster ‘Urban Forestry’ krijgen de studenten inzicht in boom-verzorging, bomenbeleid, boomklimmen, kettingzagen en alles dat te maken heeft met bomenplannen. Voor dit laatste werken we samen met gemeentes aan real life cases. De cluster is uniek in Vlaanderen. Uitbreiding is mogelijk via stages in de boomverzorging en via de bachelor-proef. Een team van experten, geconcentreerd in het Urban forestry lab, en bedrijven staat de student bij tijdens het uitvoeren van het onderzoek en de praktische handelingen. Meer info is te vinden via onderstaande link.