Bronbemalingsprotocol voor bomen bij werven

Bomen in stedelijke omgeving krijgen veel te maken met verdroging doormiddel van bemalingswerkzaamheden. Door het kunstmatig verlagen van de grondwaterstand kunnen de wortels niet meer tot aan het grondwater reiken waardoor ze op een hangwaterprofiel terugvallen. Hierdoor wordt er sterk gesnoeid in het wateraanbod voor de boom. In het standaardbestek wordt ook heel weinig vermeld rond het bemalen rond bomen. 
In dit onderzoek wordt een protocol opgesteld die deze verdroging dient tegen te gaan. Een draaiboek zou boomverzorgers en –raadgevers houvast geven rond het realiseren van bemaling rond bomen bij werven. 

Meer weten? willem.peeters@vives.be 

Deel dit artikel.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn