onderzoek

Smart treemapping

Today, the maximum yield from urban forests ecosystem services has not been sufficiently structured. One of the biggest stumbling blocks is the lack of an

Lees meer »

Opstellen van een Europees gestandaardiseerd ETT-examen

Wie European Tree Technician (ETT) wil worden, moet een examen afleggen bij de nationale afdeling van het European Arboriculture Council (EAC). Een ETT’er is een boomtechnisch raadgever die advies geeft over boomgerelateerde problemen. Het EAC zorgt voor de certificering

Lees meer »

Conditiebepaling van bomen via remote sensing (drones)

Remote sensing (of teledetectie) in urban forestry is de techniek om, vanop afstand, informatie te verkrijgen van het stedelijke bos. We hebben het dan over satellietbeelden, luchtfoto’s, dronebeelden… Door gebruik te maken van multispectrale beelden ontwikkelen

Lees meer »

Bodemkwaliteitsscreening van straatbomen

Een bodem bestaat uit een chemische, fysische en biologische component. Alle drie zijn ze belangrijk voor een goede bodem die op hun beurt de basis vormen voor kwalitatieve groeiplaatsen voor bomen. Straatbomen staan

Lees meer »