onderzoek

Opstellen van een Europees gestandaardiseerd ETT-examen

Wie European Tree Technician (ETT) wil worden, moet een examen afleggen bij de nationale afdeling van het European Arboriculture Council (EAC). Een ETT’er is een boomtechnisch raadgever die advies geeft over boomgerelateerde problemen. Het EAC zorgt voor de certificering

Lees meer »

Drones als tool voor boominspecties

VIVES kijkt hoe we de dronetechnologie kunnen inzetten als aanvullend instrument bij een gedetailleerd boomonderzoek. Drones worden nog te vaak beschouwd als gadgets. Toch zien we dat ze steeds meer

Lees meer »

Conditiebepaling van bomen via remote sensing (drones)

Remote sensing (of teledetectie) in urban forestry is de techniek om, vanop afstand, informatie te verkrijgen van het stedelijke bos. We hebben het dan over satellietbeelden, luchtfoto’s, dronebeelden… Door gebruik te maken van multispectrale beelden ontwikkelen

Lees meer »

Bodemkwaliteitsscreening van straatbomen

Een bodem bestaat uit een chemische, fysische en biologische component. Alle drie zijn ze belangrijk voor een goede bodem die op hun beurt de basis vormen voor kwalitatieve groeiplaatsen voor bomen. Straatbomen staan

Lees meer »