Dieter Anseeuw

Bodemverdichting in stedelijke bodems

Bij bodemverdichting wordt de bodemstructuur kapot gemaakt doordat de bodem samen te drukken. Veelal gebeurt dit tijdens werken met te zware machines en/of werken uit te voeren in te natte omstandigheden. Problemen die nog teveel voorkomen in de groensector, vooral bij nieuwbouwprojecten. Dit zorgt voor o.a. minder gasuitwisseling en minder waterinfiltratie met slechte groei van planten tot gevolg. In dit onderzoek willen we nagaan hoe groot het bodemverdichtingsprobleem  …

Bodemverdichting in stedelijke bodems Read More »

Bodemkwaliteitsscreening van straatbomen

Een bodem bestaat uit een chemische, fysische en biologische component. Alle drie zijn ze belangrijk voor een goede bodem die op hun beurt de basis vormen voor kwalitatieve groeiplaatsen voor bomen. Straatbomen staan meestal in verstoorde bodems met een lagere bodemkwaliteit. Maar hoe bepaal je die bodemkwaliteit voor straatbomen? In dit onderzoek willen we de juiste parameters bepalen voor een bodemassessment voor straatboomspiegels en de kwaliteit ervan …

Bodemkwaliteitsscreening van straatbomen Read More »

Visual soil assessment van stedelijke bodems

Een bodem bestaat uit een chemische, fysische en biologische component. Alle drie zijn ze belangrijk voor een goede bodem. Een bodembeoordeling omvat dus best de 3 componenten. Wie vandaag de dag een bodem laat analyseren, zal hoofdzakelijk een chemische beoordeling krijgen. De fysische component van de bodem, laat staan de biologische is vaak onderbelicht. Daarom ontwikkelt VIVES een fysische en biologische beoordeling waarbij we de structuur kunnen inschatten in het veld.  …

Visual soil assessment van stedelijke bodems Read More »

Plantbeschikbaar water bij straatbomen

Bomen in stedelijk milieu vormen een cruciale bouwsteen in klimaatadaptieve steden voor de buffering van hemelwater. Zowel de bodemkwaliteit- als kwantiteit is hierbij cruciaal om een antwoord te bieden aan plantenstress bij langdurige droogtes.  VIVES onderzoekt het belang van plantbeschikbaar water van de groeiplaatsen van straatbomen in verharding. Hiertoe wordt bodemvochtbeschikbaarheid in kaart gebracht via het opstellen van de waterretentiecurve (pF-curves) voor 80 boomspiegels.  De pF-curve geeft de energieverhouding …

Plantbeschikbaar water bij straatbomen Read More »