onderzoek

Opstellen van een Europees gestandaardiseerd ETT-examen

Wie European Tree Technician (ETT) wil worden, moet een examen afleggen bij de nationale afdeling van het European Arboriculture Council (EAC). Een ETT’er is een boomtechnisch raadgever die advies geeft over boomgerelateerde problemen. Het EAC zorgt voor de certificering van de ETT-titel. Gezien verschillende landen het examen elk op hun manier inrichten, met hun eigen accenten, zit er weinig lijn in wat de gevraagde competenties zijn van een ETT’er. In dit Europees project wil VIVES samen met een …

Opstellen van een Europees gestandaardiseerd ETT-examen Read More »

Bronbemalingsprotocol voor bomen bij werven

Bomen in stedelijke omgeving krijgen veel te maken met verdroging doormiddel van bemalingswerkzaamheden. Door het kunstmatig verlagen van de grondwaterstand kunnen de wortels niet meer tot aan het grondwater reiken waardoor ze op een hangwaterprofiel terugvallen. Hierdoor wordt er sterk gesnoeid in het wateraanbod voor de boom. In het standaardbestek wordt ook heel weinig vermeld rond …

Bronbemalingsprotocol voor bomen bij werven Read More »

Integratie van i-Tree in bomenplannen

i-Tree is de referentie in het kwantificeren van de waarde van het stedelijk bos. Het werd in 2006 ontwikkeld in de Verenigde Staten en wordt op vandaag steeds populairder in Nederland en Vlaanderen. Het programma berekent in detail de ecosysteemdiensten van het bos zoals waterbuffering en verkoeling (in euro’s). Ecosysteemdiensten zijn diensten die het ecosysteem – hier …

Integratie van i-Tree in bomenplannen Read More »

Conditiebepaling van bomen via remote sensing (drones)

Remote sensing (of teledetectie) in urban forestry is de techniek om, vanop afstand, informatie te verkrijgen van het stedelijke bos. We hebben het dan over satellietbeelden, luchtfoto’s, dronebeelden… Door gebruik te maken van multispectrale beelden ontwikkelen we een tool om via quickscans de boombeheerder bij te staan in het lokaliseren van de probleemgevallen binnen het stedelijk bos.   Hiervoor gebruiken we infrarood- beelden van vliegtuigen en drones. Op …

Conditiebepaling van bomen via remote sensing (drones) Read More »

Bodemverdichting in stedelijke bodems

Bij bodemverdichting wordt de bodemstructuur kapot gemaakt doordat de bodem samen te drukken. Veelal gebeurt dit tijdens werken met te zware machines en/of werken uit te voeren in te natte omstandigheden. Problemen die nog teveel voorkomen in de groensector, vooral bij nieuwbouwprojecten. Dit zorgt voor o.a. minder gasuitwisseling en minder waterinfiltratie met slechte groei van planten tot gevolg. In dit onderzoek willen we nagaan hoe groot het bodemverdichtingsprobleem  …

Bodemverdichting in stedelijke bodems Read More »

Bodemkwaliteitsscreening van straatbomen

Een bodem bestaat uit een chemische, fysische en biologische component. Alle drie zijn ze belangrijk voor een goede bodem die op hun beurt de basis vormen voor kwalitatieve groeiplaatsen voor bomen. Straatbomen staan meestal in verstoorde bodems met een lagere bodemkwaliteit. Maar hoe bepaal je die bodemkwaliteit voor straatbomen? In dit onderzoek willen we de juiste parameters bepalen voor een bodemassessment voor straatboomspiegels en de kwaliteit ervan …

Bodemkwaliteitsscreening van straatbomen Read More »

Visual soil assessment van stedelijke bodems

Een bodem bestaat uit een chemische, fysische en biologische component. Alle drie zijn ze belangrijk voor een goede bodem. Een bodembeoordeling omvat dus best de 3 componenten. Wie vandaag de dag een bodem laat analyseren, zal hoofdzakelijk een chemische beoordeling krijgen. De fysische component van de bodem, laat staan de biologische is vaak onderbelicht. Daarom ontwikkelt VIVES een fysische en biologische beoordeling waarbij we de structuur kunnen inschatten in het veld.  …

Visual soil assessment van stedelijke bodems Read More »